Informasi

HRMIS 2.0: Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia

Human Resource Management Information System (HRMIS) HRMIS adalah sebuah sistem yang telah dibangunkan bagi tujuan memenuhi keperluan pengurusan sumber manusia untuk semua agensi kerajaan di Malaysia. Secara keseluruhan, HRMIS adalah: Fungsi Yang Ada Dalam HRMIS 2.0 Walaupun terdapat pelbagai fungsi di dalam HRMIS ini namun kita mungkin hanya menggunakan beberapa fungsi sahaja antaranya ialah Pengurusan Prestasi, Pengurusan […]
  • 2 min read
  • Feb 17, 2023