Maskulin

Kelebihan Lelaki: Antara Tanggungjawab & Autoriti

Kelebihan Lelaki: Melalui Qur’an dan Hadith, Islam adalah agama yang adil tidak pernah membezakan jantina. Walaupun begitu, memang ada sesetengah isu seolah-olah lelaki dilebihkan tetapi kelebihan yang diberikan kepada lelaki diiringi dengan tanggung jawab yang harus dilakukan. Lelaki diberikan kelebihan berbanding perempuan contohnya dalam hubungan suami isteri, suami diberi tanggung jawab untuk menyara isteri dan […]
  • 2 min read
  • Oct 01, 2017