Istikharah: Bagaimana Untuk Melakukan Solat & Doa Istikharah

  • 5 min read
  • Mar 23, 2020
Istikharah 1

Kami menerima banyak soalan mengenai Istikhaarah (doa untuk memohon panduan) dan bagaimana untuk melaksanakannya. Amalan ini seolah-olah diabaikan sehinggalah tiba masanya untuk memilih pasangan hidup.

Dan kerana ramai di antara kita tidak mengamalkannya secara tetap, kita benar-benar tidak tahu bagaimana untuk melakukannya, tidak seperti yang diharapkan daripada orang Islam sebenar.

Terdapat beberapa salah faham yang serius mengenai Istikhaarah seperti:

  • orang lain yang perlu melakukannya untuk anda
  • hanya orang-orang yang soleh boleh melakukannya
  • anda mesti mengalami atau melihat mimpi yang jelas
  • bahawa anda tidak boleh meminta pandangan orang lain mengenainya dan banyak lagi.

Seperti biasa, kerana kejahilan kita sendiri kita telah menjadikan sesuatu yang begitu mudah sebagai beban untuk diri kita. Kesemua ini dan doa-doa lainnya boleh ditemui didalam sebuah buku kecil sahja, malahan apps untuk telefon bimbit anda juga oleh mendapatkkannya, seperti buku doa Hisnul Muslim atau Fortress of the Muslim (Kubu Islam).

Ianya boleh didapatkan dengan harga yang rendah dan sangat mudah dengan arahan-arahan bagaimana untuk melaksanakan doa-doa ini dan bila untuk melaksanakan mereka. Saya amat syorkannya kerana ia mungkin menjadi salah satu pelaburan terbaik yang anda akan buat.

Seperti yang kita lihat dari penjelasan yang sangat terperinci di bawah tentang Solat Istikhaarah, ia digunakan untuk banyak perkara dan kerap dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat.

Terima kasih khusus untuk: Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid – Islam Q & A

Segala puji bagi Allah.

Istikharah 2

Penerangan mengenai solat al-Istikhaarah telah dilaporkan oleh Jaabir ibn ‘Abdullah al-Salami yang berkata:

“Rasulullah SAW pernah mengajarkan para sahabatnya untuk membuat istikhaarah dalam semua perkara, seperti yang digunakan untuk mengajar mereka surah-surah dari Al-Quran. Dia berkata: ‘Jika salah seorang di antara kamu mengambil berat tentang keputusan yang dia perlu buat, maka hendaklah dia bersolat dua rakaat solat bukan wajib, maka katakanlah:

Allaahumma inni astakheeruka bi ‘ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as’aluka min fadlika, fa innaka taqdiru wa laa aqdir, wa ta’lamu wa laa a’lam, wa anta ‘allaam al-ghuyoob. Allaahumma fa in kunta ta’lamu haadha’l-amra (perkara ini harus dinyatakan dengan nama) khayran li fi ‘aajil amri wa aajilihi (atau: fi deeni wa ma’aashi wa ‘aaqibati amri) faqdurhu li wa yassirhu li thumma baarik li fihi. Allaahumma wa in kunta ta’lamu annahu sharrun li fi deeni wa ma’aashi wa ‘aaqibati amri (atau: fi ‘aajili amri wa aajilihi) fasrifni ‘anhu [wasrafhu ‘anni] waqdur li al-khayr haythu kaana thumma radini bihi

(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk [dalam membuat pilihan yang tepat] kepada Engkau dengan ilmu [yang ada pada]-Mu, dan aku memohon kekuasaan-Mu [untuk menyelesaikan urusanku] dengan kudrat-Mu.

Dan aku memohon kepada-Mu sebahagian anugerah-Mu yang agung, kerana sesungguhnya Engkau Maha Kuasa sedangkan aku tidak berkuasa, dan Engkau Mahatahu sedangkan aku tidak tahu, dan Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib.

Ya Allah, sekiranya Engkau tahu bahawa urusan ini lebih baik untuk diriku, agamaku, dan kehidupanku, serta [lebih baik pula] akibatnya [di dunia dan akhirat], maka takdirkanlah dan mudahkanlah urusan ini bagiku, kemudian berkatilah aku dalam urusan ini.

Dan sekiranya Engkau tahu bahawa urusan ini lebih buruk untuk diriku, agamaku, dan kehidupanku, serta [lebih buruk pula] akibatnya [di dunia dan akhirat], maka jauhkanlah urusan ini dariku, dan jauhkanlah aku dari urusan ini, dan takdirkanlah kebaikan untukku di mana pun, kemudian jadikanlah aku redha menerimanya.”

– (Riwayat al-Bukhaari, 6841; laporan sama turut direkodkan oleh al-Tirmidhi, al-Nisaa’i, Abu Daud, Ibn Maajah dan Ahmad).

Ibn Hijr berkata, mengulas hadis ini:

Istikhaarah adalah perkataan yang bermaksud meminta Allah untuk membantu seseorang dalam membuat pilihan, bererti memilih yang terbaik dari dua perkara di mana seseorang itu perlu memilih salah satu daripada mereka.

Istikharah 3

Mengenai frasa ‘Rasulullah SAW gunakan untuk mengajar kita untuk melakukan istikhaarah dalam semua perkara,’ Ibn Abi Jamrah berkata: ‘Ini adalah frasa umum yang merujuk kepada sesuatu yang khusus.

Berhubung dengan perkara-perkara yang waajib (wajib) atau mustahab (disukai atau digalakkan), tidak ada keperluan untuk ber-istikhaarah bagi membuat keputusan sama ada untuk melakukannya, dan berkenaan dengan perkara-perkara yang haram (dilarang) atau makruh (tidak disukai), tiada keperluan untuk ber-istikhaarah untuk membuat keputusan sama ada untuk mengelakkan mereka.

Isu istikhaarah

Ia terbatas kepada perkara-perkara yang mubaah (dibenarkan), atau dalam hal-hal mustahab apabila terdapat keputusan yang akan dibuat untuk; mana satu yang wajar diberi keutamaan.’ Bagi saya: Ia merujuk kepada kedua-dua perkara-perkara yang besar dan kecil, dan mungkin satu isu yang tidak penting boleh membentuk asas akan satu isu yang lebih besar.

Frasa ‘Jika salah seorang di antara kamu mengambil berat …’ muncul dalam versi yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ood sebagai: ‘jika ada salah seorang dari kamu ingin melakukan sesuatu …’

‘Biarlah dia solat dua rakaat solat bukan wajib.’ Ini disebut untuk menjelaskan bahawa ia tidak bermaksud Solat Subuh, sebagai contoh.

Al-Nawawi berkata di dalam al-Adhkaar: Dia boleh berdoa istikaarah selepas dua rakaat solat sunat biasa, dilakukan masa Zuhur misalnya, atau selepas dua rakaat solat naafil sama ada mereka mengikut aturan atau tidak …

Ini seandainya jika dia berniat untuk berdoa istikhaarah pada masa yang sama seperti bercadang untuk memanjatkan doa yang tertentu, ini adalah baik, tetapi tidak jika dia tidak memiliki niat sedemikian.

Istikharah 4

Ibnu Abi Jamrah berkata: Kebijaksanaan meletakkan solat sebelum doa itu ialah istikhaarah bertujuan untuk menggabungkan kebaikan dunia ini dengan kebaikan yang akan datang.

Seseorang perlu untuk mengetuk pintu Raja (Allah SWT), dan tiada apa yang lebih berkesan untuk itu melainkan sembahyang, kerana ia mengandungi tasbih dan pujian daripada Allah SWT, dan menyatakan keperluan seseorang kepada-Nya pada setiap masa.

Ungkapan ‘maka katakanlah:’ seolah-olah membayangkan bahawa doa tersebut perlu dikatakan selepas tamat sembahyang, dan perkataan thumma (ketika itu) mungkin bermaksud selepas membaca segala perkataan solat dan sebelum memberi salam.

Frasa ‘Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk [dalam membuat pilihan yang tepat] kepada Engkau dengan ilmu [yang ada pada]-Mu,’ sedang menjelaskan ‘kerana Engkau Mahatahu.’

Begitu juga, ‘dan aku memohon kekuasaan-Mu [untuk menyelesaikan urusanku] dengan kudrat-Mu’ kemungkinan besar cara unutuk ‘memohon pertolongan Mu.’ ‘dan aku memohon’ (astaqdiruka ) bermaksud ‘aku memohon Engkau memberikanku kuasa atau keupayaan (Qudrah) untuk melakukan’ apa sahaja yang diminta untuk, atau ia mungkin bermakna ‘aku memohon daripadaMu akan dekri (tuqaddir) ini untukku.’ Maka ia boleh bererti menjadikannya mudah.

‘aku memohon kepada-Mu sebahagian anugerah-Mu yang agung’ merujuk kepada hakikat bahawa Allah memberi dengan kemurahan hati-Nya yang besar, tetapi tiada siapa yang berhak kepada rahmat-Nya. Ini adalah pendapat Ahli al-Sunnah.

‘Engkau Mahakuasa sedangkan aku tidak berkuasa, dan Engkau Mahatahu sedangkan aku tidak tahu’ merujuk kepada fakta bahawa kuasa dan pengetahuan milik Allah semata-mata, dan hamba yang tidak mempunyai keuntungan daripada mereka kecuali apa yang Allah sudah nyatakan dalam hukum-Nya.

‘Ya Allah, sekiranya Engkau tahu bahawa urusan ini …’ Menurut satu laporan, dia harus menyatakannya dengan nama. Ia adalah jelas dari konteks bahawa dia harus menyatakannya, namun ia mungkin sudah cukup untuk memikirkan perkara itu sambil melakukan doa ini.

‘maka takdirkanlah’ bermaksud ‘menjadikannya satu kenyataan untukku’ atau ia boleh bermakna ‘mudahkanlah urusan ini bagiku.’

‘maka jauhkanlah urusan ini dariku, dan jauhkanlah aku dari urusan ini’ bermakna ‘supaya hatiku tidak lagi rasa mendekat atau menginginkannya, selepas berpaling daripadanya.’

‘kemudian jadikanlah aku redha menerimanya.’ bermaksud ‘buatkan aku menerimanya, agar aku tidak akan menyesal memintanya atau menyesal bahawa ianya berlaku, kerana aku tidak tahu bagaimana ia akan berubah, walaupun pada masa aku memintanya aku gembira akannya.’

Rahsianya adalah bahawa hati seseorang itu tidak boleh dilampirkan kepada perkara yang dipersoalkan, kerana ia akan menyebabkan seseorang itu menjadi resah. Menjadi gembira akan sesuatu bermakna hati seseorang adalah senang menerima akan perintah-perintah Allah.

(Diringkaskan dari komentar al-Hafiz Ibn Hijr (semoga Allah merahmati beliau) akan hadis dalam Shahih al-Bukhari, Kitab al-Da’waat dan Kitab al-Tauhid.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!