Panduan Lengkap Wirid Dan Doa Selepas Solat

  • 5 min read
  • May 19, 2023
Wirid dan Doa Selepas Solat (1)

Wirid dan doa selepas solat merujuk kepada amalan doa-doa yang dibaca setelah menyelesaikan solat fardhu atau solat sunat.

Dengan melakukan amalan seperti berzikir, wirid dan doa selepas solat boleh menjadi salah satu asbab sebagai penghapus dosa.

Contoh wirid yang selalu diamalkan setelah selesai solat adalah seperti membaca Tasbih (Subhanallah), Tahmid (Alhamdulillah), Tahlil (La Illaha Illallah) dan Takbir (Allahu Akhbar).

Sementara itu, doa selepas solat yang umum meliputi doa Istighfar (memohon keampunan), doa penutup solat (Taslim), doa perlindungan (Ayat Kursi) serta pelbagai doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Berikut dikongsikan beberapa wirid dan doa selepas solat yang boleh anda amalkan.

Wirid Dan Doa Selepas Solat

ISI KANDUNGAN (Klik untuk terus kepada tajuk).

Wirid Selepas Solat

Untuk mendapat ganjaran yang lebih, digalakkan untuk kita sebagai umat Islam untuk membaca wirid selepas selesai menunaikan solat.

  1. Mulakan wirid dengan istighfar sebanyak 3 kali
wirid dan doa selepas solat removebg preview

AsTaghFirullahal–‘Azim AllaDzi Laa IlaaHa IlLaa Huwal-Hayyul Qayyum Wa AtuuBu ILaiHi (3 kali)

Maksudnya:

Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Besar, tiada Tuhan selain Dia, yang hidup lagi sentiasa bersyukur dan aku bertaubat kepadaNya.

2. Membaca pengakuan Tauhid sebanyak 3/10 kali

tauhid removebg preview 1

Laa iLaaHa ilLallahu WahDahu Laa SyariKa Lahu, Lahul-Mulku, Wa Lahul-Hamdu Yuhyi WaYuMiiTu WaHuwa ‘ALaa Kulli Syai-In QoDirr (3 Kali) 

Maksudnya:

Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, tiada sekutu bagiNya, bagi Allah seluruh kekuasaan dan untuk segala kepujian. Dia menghidupkan dan mematikan, Dialah amat berkuasa atas segala sesuatu.

3. Seterusnya, memohon dijauhkan azab neraka sebanyak 3/7 kali

allahuma ajirna removebg preview 1

AllahumMa AjirNa MinanNar (3 atau 7 Kali)

Maksudnya:

Ya Allah jauhkanlah aku daripada azab api neraka

4. Seterusnya, zikir memohon keselamatan

allahuma antas salam removebg preview

 AllahumMa Antas-Salam, Wa Minkas-Salam, Wa iLayKa Ya ‘UuDus-Salam, FaHayyiNa Rabbana BisSalam, Wa AdHilNal-JannaTa DaaRas-Salam, TaBaaRakTa RabbaNa Wa Ta’AaLaiTa Yaa Dzal-JalaaLi Wal Ikram.

Maksudnya:

Ya Allah Engkaulah penyelamat sejahtera, daripada Engkau datangnya kesejahteraan, kepada Engkaulah kembalinya kesejahteraan itu, oleh yang demikian hidupkanlah kami dengan selamat sejahtera dan masukkan kami ke syurga, negara yang aman sejahtera, bertambah-tambah berkatMu Ya Allah Tuhan kami dan Maha Tinggi, Ya Allah empunya segala kebesaran dan kemuliaan.

5. Setersunya, membaca Al-Fatihah

al fatihah removebg preview 2

Bismillāhir-Raḥmānir-Raḥīm. Al-Ḥamdu Lillāhi Rabbil-‘Ālamīn. Ar-Raḥmānir-Raḥīm. Māliki Yaumid-Dīn. Iyyāka Na‘Budu Wa Iyyāka Nasta‘Īn. Ihdinaṣ-Ṣirāṭal-Mustaqīm. Ṣirāṭallażīna An‘Amta ‘Alaihim, Gairil-Magḍūbi ‘Alaihim Wa Laḍ-Ḍāllīn 

Maksudnya:

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang Menguasai hari pembalasan (akhirat). Hanya kepadaMu (Ya Allah), kami menyembahMu (Ya Allah), Hanya kepadaMu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula (jalan) mereka yang sesat.

6. Membaca ayat ke-163 surah Al Baqarah

Screenshot 2023 05 18 105218 removebg preview 1

wa ilāhukum ilāhuw wāḥid, lā ilāha illā huwar-raḥmānur-raḥīm

Maksudnya:

Dan Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Maha Esa, tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

7. Seterusnya membaca Ayatul Kursi

ayat kursi removebg preview

allāhu lā ilāha illā huw, al-ḥayyul-qayyūm, lā ta’khużuhū sinatuw wa lā naum, lahū mā fis-samāwāti wa mā fil-arḍ, man żallażī yasyfa‘u ‘indahū illā bi’iżnih, ya‘lamu mā baina aidīhim wa mā khalfahum, wa lā yuḥīṭūna bisyai’im min ‘ilmihī illā bimā syā’, wasi‘a kursiyyuhus-samāwāti wal-arḍ, wa lā ya’ūduhū ḥifẓuhumā, wa huwal-‘aliyyul-‘aẓīm

Maksudnya:

Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Tetap hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan dengan izinNya. yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmuNya dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dia lah Yang Maha Tinggi (darjat kemuliaanNya), lagi Maha Besar (kekuasaanNya)

8. Membaca Tasbih

tasbih sorang removebg preview 1
Bacaan apabila solat sendiri

iLaaHii Yaa Rabbi — SubHaaNallah

Maksudnya:

Ya Allah Ya Tuhanku — Maha Suci Allah

tasbih imam removebg preview
Bacaan untuk imam

iLaaHaNaa Yaa RabbaNaa — SubHaaNallah

Maksudnya:

Ya Allah Ya Tuhan Kami — Maha Suci Allah

9. Membaca SubhaaNallah sebanyak 33 kali

baca subhanaAllah removebg preview 1

 SubHaaNallah (Maha Suci Allah) 

10. Membaca Tahmid

tahmid removebg preview 1

SubHaaNallahi Wa BiHamDiHi Daa Imann AbaDaa — Alhamdulillah

Maksudnya:

Maha Suci Allah, aku bertasbih sambil memuji-muji kekal sentiasa selama-lamanya — segala pujian hanya bagi Allah

11. Membaca Alhamdulillah sebanyak 33 kali

baca alhamdulillah removebg preview 1

 Alhamdulillah (Segala puji hanya bagi Allah)

12. Membaca Takbir

takbir removebg preview 1

Alhamdulillahi Rabbil-‘AaLaMin ‘Alaa Kulli HaaLin Wa Ni’Matin — Allahu Akbar 

Maksudnya:

Segala pujian hanya bagi Allah, Tuhan pentadbir sekalian alam, mana-mana juga keadaan dan nikmat perngurniaanNya — Allah Maha Besar

13. Membaca Allahu Akhbar sebanyak 33 kali

baca takbir removebg preview 1

Allahu Akbar (Allah Maha Besar) 

14. Membaca pelengkap Tasbih, Tahmid dan Takbir

penutup wirid removebg preview 1

Allahu Akbar KabiiRaw WalhamDulillahi KaTsiRaw WaSubHaaNallahi BukRataw Wa ASiiLaa 

 Laa iLaaHa ilLallahu WahDaHu Laa SyariiKa LaHu, LaHul-Mulku WaLahul-Hamdu YuhYi Wa YumiiTu WaHuWa ‘ALaa Kulli Syai-in Qadir Wa iLaiHil Masiir. 

 WaLaa HawLa Walaa QuwWaTa ilLaa Billahil-‘Aliyyil ‘Azim, AstaghFirullah Hal-‘Aziim

Maksudnya:

Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah. Maha Suci Allah pagi dan petang.

Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Yang Maha Esa, tidak ada bersekutu denganNya sesuatu. Baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Yang Maha Kuasa ke atas segala sesuatu dan kepada Allah jualah tempat kembali.

Dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Aku mohon keampunan daripada Allah.

Doa Selepas Solat

Doa adalah merupakan satu bentuk daripada ibadah. Ianya merupakan satu tanda kerendahan hamba terhadap Allah S.W.T dan boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan (berjemaah). Ini bermakna doa tidaklah dilakukan sebagai satu budaya ataupun adat

Doa adalah satu bentuk daripada ibadah. Ianya merupakan satu tanda kerendahan hamba terhadap Allah S.W.T. dan boleh dilakukan secara individu atau berjemaah.

Di bawah ini terdapat beberapa adab berdoa yang kita boleh amalkan semasa berdoa:

  1. Pembuka Segala Doa
pembuka doa removebg preview
pembuka doa removebg preview 1

Maksudnya:

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Segala Puji bagi Allah Tuhan pentadbir seluruh alam. Rahmat dan sejahtera ke atas penghulu kami Nabi Muhammad serta ke atas dan para sahabat baginda.

2. Doa Untuk Ibu Bapa

doa ibu bapa removebg preview
doa ibu bapa removebg preview 1

Maksudnya:

Ya Allah, ampunilah kami serta kedua ibu bapa kami dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka memelihara dan mendidik kami di pada kecil.

3. Doa Mohon Membaiki Diri Sebagai Umat Islam

doa baiki diri removebg preview 1
doa baiki diri removebg preview 2

Maksudnya:

Ya Allah, jadikanlah agamai kami ini benar sebagaimana yang dibawa Nabi Muhammad S.A.W, dan Islam kami ini sebagaimana Islamnya Muslimin yang sebenar, dan iman kami ini sebagaimana berimannya orang Mukminin, dan solat kami seperti solat orang-orang yang kusyuk', dan amalan kami seperti amalan orang-orang yang soleh, dan niat kami seperti niat orang-orang yang ikhlas, dan jika kami berbuat dosa, ampunkanlah dosa kami sebagaimana orang yang bertaubat kepadaMu (3x), dan hidupkanlah kami sebagaimana Ulama', dan matikanlah kami sebagai seorang Syuhada', dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama para Nabi-nabi Mu.

4. Doa Mohon Kesejahteraan Dunia Dan Akhirat

doa mohon kesejahteraan removebg preview 1
doa mohon kesejahteraan removebg preview 4

Maksudnya:

Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadaMu keselamatan pada agama, kesihatan jasad, ditambahkan ilmu pengetahuan, keberkatan rezeki, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati dan keampunan setelah mati.

doa mohon kesejahteraan 2 removebg preview 2
doa mohon kesejahteraan 2 removebg preview 3

Maksudnya:

Ya Allah, ringankanlah ke atas kami semasa sakaratulmaut, dan lepaskanlah dari api neraka, dan berilah pengampunan semasa diadakan perhitungan (hisab).

5. Doa Mohon Keampunan Dan Rahmat

doa mohon keampunan removebg preview
doa mohon keampunan removebg preview 2

Maksudnya:

Wahai Tuham kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk dalam orang-orang yang rugi.

6. Doa Mohon Dihindari Dari Sifat Buruk Dan Kepayahan

doa hindar dari sifat buruk removebg preview 1
doa mohon hindar sifat buruk removebg preview

Maksudnya:

Ya Allah, kami berlindung dengan Mu dari kerisauan dan kesedihan, kami berlindung dengan Mu dari sifat lemah dan malas, kami berlindung dengan Mu dari sifat penakut dan bakhil, kami berlindung dengan Mu dari bebanan hutang dan penindasan orang.

7. Doa Mohon Sentiasa Mendapat Hidayah, Rahmat Dan Kekal Sebagai Umat Islam

doa dapat hidayah removebg preview 1
doa dapat hidayah removebg preview 3

Maksudnya:

Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepda kami rahmat dari sisi Mu. Sesungguhnya Engkau jualan Tuhan yang melimpah-limpah pemberianNya.

8. Doa Mohon Kehidupan Yang Baik Di Dunia Dan Akhirat

doa mohon kehidupan baik removebg preview 1
doa mohon kehidupan baik removebg preview 2

Maksudnya:

Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab neraka.

9. Doa Mohon Kehidupan Pengakhiran Yang Baik

doa pengakhiran baik removebg preview 3
doa mohon pengakhiran baik removebg preview

Maksudnya:

Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah (kesudahan yang baik), dan jangan Engkau akhiri hidup kami dengan su-ul khatimah (kesudahan yang buruk).

10. Selawat Ke Atas Nabi Muhammad SAW, Keluarga Dan Sahabat Baginda

selawat removebg preview 1
selawat removebg preview 2

Maksudnya:

Semoga Allah mencucuri rahmat dan sejahtera ke atas penghulu kami Nabi Muhammad serta ke atas keluarga dan sahabat-sahabat baginda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *