Kerjaya

Contoh Minit Mesyuarat Terkini 2022: Format & Contoh

Artikel ini adalah berkaitan contoh minit mesyuarat. Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, MINIT adalah merupakan satu CATATAN berkaitan apa yang telah diperkatakan (dibincangkan) atau dipersetujui (dalam mesyuarat, perundingan dan lain-lain.) Minit Mesyuarat ialah satu rekod atau kenyataan bertulis secara formal mengenai agenda dan tujuan sesuatu mesyuarat atau perbincangan, merekodkan keputusan yang dicapai dalam mesyuarat atau […]
  • 3 min read
  • Apr 14, 2022